Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Franková Libuša (100%)
Názov:K začiatkom ženského hnutia na Slovensku - národnoemancipačné snaženia
Zdroj:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikane. Spoločenskovedný zborník 6
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta UPJŠ, 1994
Lokácia:S. 153-161
Ohlas:[4] DUDEKOVÁ, Gabriela et al. Na ceste k modernej žene : kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2011, s. 730.