Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:FAI
Autor:Kónya Peter (50%)
EditorKáša Peter (50%)
Názov:Eliáš Ladiver a Michal Greguš, osobnosti a ich dielo v obraze doby : zborník príspevkov z rovnomennej medzinárodnej konferencie, konanej 26. novembra 1993 na pôde FF UPJŠ v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : PVT Bratislava a.s., Divízia Prešov, 1995
Rozsah:182 s.
ISBN:80-967253-9-4
Ohlas:[4] DUPKALA, Rudolf. The Prešov school (philosophy at the Evangelical College in Prešov). Prešov : Slovacontakt, 2004, s. 133. ISBN 80-88876-14-1.