Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Z morfológie prózy
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012
Rozsah:253 s.
ISBN:978-80-555-0510-7
Edícia:Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monographia č. 139 ; AFPh UP 339/420
Ohlas:[6] MRÁZ, Peter. Lesk a bieda literárnej vedy. In Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách, ISSN 1210-1982. 2013, roč. 23, č. 14-15, s. 36.
Ohlas:[5] POSPÍŠIL, Ivo. Soubor studií o próze, a to nejen slovenské. In Opera Slavica : slavistické rozhledy, ISSN 1211-7676. 2013, roč. 23, č. 2, s. 60-62.