Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Vizdal Marián (100%)
Názov:Paleolitická stanica v Červenici pri Sabinove
Zdroj:Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1989
Vydavateľské údaje:Nitra : Archeologický ústav SAV, 1991
Lokácia:S. 104
Ohlas:[4] DERFIŇÁK, P., VIZDAL, M., VOĽANSKÁ, A. Súčasný stav poznania paleolitického osídlenia na terasách Šarišskej vrchoviny. In Annales historici Presovienses, ISSN 1336-7528. 2010, roč. 10, č. 1-2, s. 30.
Ohlas:[4] VOĽANSKÁ, Adriána. Povodie strednej Torysy ako dôležitá komunikačná spojnica v období paleolitu. In 6. študentská vedecká konferencia : zborník príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2014-10-14], s. 329. ISBN 978-80-555-0300-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Chovanec2>