Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Grešlík Vladislav (100%)
Názov:Dekiľka sposterežeň do publikaciji pro pamjatky ikonopysu na Schidnij Slovaččyni
Zdroj:Vedecký zborník Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, zv. 13
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, oddelenie ukrajinskej literatúry v Prešove, 1988
Lokácia:S. 363-372
Ohlas:[4] SOPOLYHA, Myroslav. Pamjatky sakraľnoji architektury v konteksti dijaľnosti SNM - Muzeju ukrajinskoji kuľtury. In Vedecký zborník Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku; 25. Svidník : SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 2010, s. 139. ISBN 978-80-89392-24-7.