Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kušnírová Eva (100%)
Názov:Divadelná kultúra na Spiši : dizertačná práca
Vydavateľské údaje:Prešov : [s.n.], 2007
Ohlas:[4] HIMIČ, Peter. Dejiny divadla na východnom Slovensku, stav výskumu, jeho vplyv na vyučovací proces. In Teória a prax súčasnej estetiky : (20 rokov študijného odboru estetika v Prešove). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011, s. 240. ISBN 978-80-555-0463-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Kvokacka1/pdf_doc/himic.pdf>
Ohlas:[3] KOPČÁKOVÁ, Slávka. Z poczatków muzyczno-estetycznego myslenia na Slowacji w XVIII i XIX wieku. In Humanum : miedzynarodowe studia spoleczno-humanistyczne, ISSN 1898-8431. 2011, nr. 6(1), s. 395.