Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Teaching English through children`s literature
Vydavateľské údaje:Nitra : ASPA, 2010
ISBN:978-80-89477-02-9
Ohlas:[4] KIŠŠOVÁ, Mária. Dieťa a kniha v treťom tisícročí - špecifiká recepcie obrázkovej knihy pre deti and tango makes three (2005). In Literatúra pre deti - Literatúra bez hraníc. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s. 98. ISBN 978-80-558-0015-8.