Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Gallo Peter (50%)
Autor:Horváthová Jarmila (50%)
Názov:Podnikanie v podmienkach Slovenskej republiky
Vydavateľské údaje:Prešov : Dominanta, 1996
Rozsah:161 s.
ISBN:80-967349-2-X
Ohlas:[4] SUHÁNYIOVÁ, A., JUSKOVÁ, M. Podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov : učebnica. 1. vyd. Prešov : Grafotlač Prešov, s.r.o., 2011, s. 225. ISBN 978-80-89568-01-7.
Ohlas:[4] SUHÁNYIOVÁ, Alžbeta. Úvod do podvojného účtovníctva pre finančných manažérov. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2011, nestr. ISBN 978-80-555-0333-2.