Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Pulec Radim K. (100%)
Názov:Úvod a přehledné dějiny byzantského státu. Byzantologie I.
Vydavateľské údaje:Prešov : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pravoslávna bohoslovecká fakulta v Prešove, 1995
Rozsah:176 s.
ISBN:80-7097-325-0
Ohlas:[4] ŠAFIN, Ján. Počiatky Byzancie, Konštantín Veľký a antické dedičstvo. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2011, 242 s. ISBN 978-80-555-0341-1.
Ohlas:[3] GERKA, Milan. Personality of christian worker in charitable and social services. In Clinical social work : international scientific group of applied preventive medicine I - GAP Vienna, Austria, ISSN 2076-9741. 2010, č. 3-4, s. 44.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Vybrané kapitoly z katechetiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 124. ISBN 978-80-8068-989-6.
Ohlas:[3] CAP, Alexander. "Buď vôľa Tvoja" - v interpretácii svätého Nikodéma Svätohorského. In Pravoslávny biblický zborník I/2013 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2013 [cit. 2013-06-18], s. 10. ISBN 978-83-63055-15-8. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1815,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_I_2013.html>
Ohlas:[3] PRUŽINSKÝ, Štefan. Praktické východiská z udalosti Christovho Preobrazenia pre kresťanský život. In Pravoslávny biblický zborník I/2013 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2013 [cit. 2013-06-18], s. 17. ISBN 978-83-63055-15-8. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1815,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_I_2013.html>
Ohlas:[3] ŽUPINA, Miroslav. Tajomstvo človeka - eschatologické obnovenie a zdokonalenie ľudskej prirodzenosti. In Pravoslávny biblický zborník I/2013 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2013 [cit. 2013-06-18], s. 29. ISBN 978-83-63055-15-8. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1815,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_I_2013.html>
Ohlas:[3] HUSÁR, Ján. Kniha proroka Avakuma (Pôvod, integrita, jazyk, adresáti, dôvod a cieľ napísania). In Pravoslávny biblický zborník I/2013 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2013 [cit. 2013-06-18], s. 36. ISBN 978-83-63055-15-8. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1815,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_I_2013.html>
Ohlas:[3] HUSÁR, Ján. Obsah Knihy proroka Avakuma. In Pravoslávny biblický zborník I/2013 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2013 [cit. 2013-06-18], s. 42. ISBN 978-83-63055-15-8. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1815,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_I_2013.html>
Ohlas:[3] MARTYNIUK, Piotr. Wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego w życiu kapłana. In Pravoslávny biblický zborník I/2013 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove 2012 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2013 [cit. 2013-06-18], s. 57. ISBN 978-83-63055-15-8. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1815,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_I_2013.html>
Ohlas:[3] MARTYNIUK, Piotr. "Poza Cerkwią nie ma zbawienia". In Pravoslávny biblický zborník I/2013 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2013 [cit. 2013-06-18], s. 72. ISBN 978-83-63055-15-8. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1815,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_I_2013.html>
Ohlas:[3] MATŮŠOVÁ, Valentína. Struktura vězeňského kaplana v některých státech Evropy. In Pravoslávny biblický zborník I/2013 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2013 [cit. 2013-06-18], s. 137. ISBN 978-83-63055-15-8. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1815,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_I_2013.html>
Ohlas:[3] DUPEJ, Andrej. Pojem "blahodať" vo Svätom Písme (Ako rozumieť pojmu "blahodať" v liste apoštola Pavla Filipským kresťanom). In Pravoslávny biblický zborník I/2013 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2013 [cit. 2013-06-18], s. 146. ISBN 978-83-63055-15-8. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1815,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_I_2013.html>
Ohlas:[3] NEUPAUER, Eduard. Byzantské mníšstvo v stredoveku. In Pravoslávny biblický zborník I/2013 : zborník katedry biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2013 [cit. 2013-06-18], s. 123. ISBN 978-83-63055-15-8. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1815,0,PRAVOSL%C3%81VNY_BIBLICK%C3%9D_ZBORN%C3%8DK_I_2013.html>
Ohlas:[3] DUPEJ, Andrej. Apoštol Pavol a jeho väznenie, situácia kresťanstva v Rímskom impériu v období pred rokom 313 a tesne po zrovnoprávnení kresťanstva. In Znaczenie i wpływ edyktu mediolańskiego na rozwój kultury i chrześcijaństwa w Europie : międzynarodowa konferencja naukowa 2013 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2013 [cit. 2014-01-09], s. 199. ISBN 978-83-63055-16-5. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1838,0,%E2%80%9EZNACZENIE_I_WP%C5%81YW_EDYKTU_MEDIOLA%C5%83SKIEGO_NA_ROZW%C3%93J_KULTURY_I_CHRZE%C5%9ACIJA%C5%83STWA_W_EUROPIE%E2%80%9C.html>
Ohlas:[3] KOCHAN, Pavol. Vplyv Milánskeho ediktu na teológiu 4. storočia. In Znaczenie i wpływ edyktu mediolańskiego na rozwój kultury i chrześcijaństwa w Europie : międzynarodowa konferencja naukowa 2013 [online]. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2013 [cit. 2014-01-09], s. 116. ISBN 978-83-63055-16-5. Dostupný na internete <http://www.okp-elpis.pl/book,open,1838,0,%E2%80%9EZNACZENIE_I_WP%C5%81YW_EDYKTU_MEDIOLA%C5%83SKIEGO_NA_ROZW%C3%93J_KULTURY_I_CHRZE%C5%9ACIJA%C5%83STWA_W_EUROPIE%E2%80%9C.html>