Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Pulec Radim K. (100%)
Názov:Dědičství byzantské misie v Čechách
Zdroj:Pravoslávny teologický zborník XVII (2)
Vydavateľské údaje:Prešov : PBF v Prešove UPJŠ v Košiciach, 1994
Lokácia:S. 5-14
ISBN:80-7097-300-5
Ohlas:[3] KORMANÍK, Peter. Pravoslávne dušpastierstvo II. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawoslawnej ELPIS w Gorlicach, 2009, s. 168. ISBN 978-83-928613-9-3.