Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012032109565765
Kategória:N/A
Autor:Konovalova E. (5%)
Autor:Paderno Y.B. (5%)
Autor:Perepelitsa N.I. (5%)
Autor:Dudnik E.M. (5%)
Autor:Janos S. (5%)
Autor:Flachbart Karol (5%)
Autor:Reiffers Marián (70%)
Názov:Influence of doping of the hybridized gap of SmB6
Zdroj:Soviet Physics, Solid State : [English translation of Fizika tverdogo tela]
Lokácia:Vol. 26, no. 7 (1984), s. 1296-1298
ISSN:0584-5807
Ohlas:[2] FARAKŠOVSKÝ, Pavol 2010. Cooperative phenomena in strongly correlated electron systems. In Acta Physica Slovaca, ISSN 0323-0465. 2010, vol. 60, no. 5, s. 497-612.