Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:GII
Autor:Zahatňanská Mária (100%)
Názov:Záver
Zdroj:Teoretické a metodologické koncepty zisťovnia sociálnej inteligencie v kontexte príbuzných oblastí poznania : kniha abstraktov z pracovno-odborného seminára
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2011
Lokácia:s. 42
ISBN:978-80-555-0460-5