Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tirpák Peter (100%)
Názov:Diferencia v chápaní a interpretácii lásky ako jeden z faktorov ovplyvňujúcich manželstvo a rodinu
Zdroj:Studia Aloisiana : vedecké štúdie, recenzie, odborné preklady, správy o vedeckých podujatiach, kresťanská filozofia, náuka o rodine, formácia spoločenstiev, katolícka teológia
Lokácia:Roč. 2, č. 1 (2011), s. 121-129
ISSN:1338-0508
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Metódy povzbudenia a trestov uplatňované v rodinnej výchove. In Acta educationis 2014. Nowy Sacz : Wydawnictwo Pasaze, 2014, s. 65. ISBN 978-83-64511-05-9.