Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Babinčák Peter (100%)
Názov:Prosocial tendencies measure-revised (PTM-R) - prvá skúsenosť s krátkou metodikou na meranie prosociálneho správania
Zdroj:Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem. Křižovatky a mosty [elektronický zdroj] : sborník příspěvků
Vydavateľské údaje:Brno : Tribun EU, 2011
Lokácia:S. 7-12
ISBN:978-80-263-0029-8
Ohlas:[4] KAČMÁROVÁ, M., DRABIŠČÁKOVÁ, J. Tendencie k prosociálnemu správaniu adolescentov vzhľadom k súrodeneckým konšteláciám, počtu súrodencov a rodu. In Sociálne procesy a osobnosť 2018. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, 2019, s. 156. ISBN 978-8089524-40-2.