Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:GHG
Autor:Babinčák Peter (100%)
Názov:Stabilita morálnych úsudkov v čase. Test-retest reliabilita vybraných nástrojov na meranie morálneho usudzovania
Zdroj:Psychológia morálky [elektronický zdroj] : informačné centrum pre štúdium a výskum psychológie morálky
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011
Lokácia:[10] s.
URL:http://www.ff.unipo.sk/psymoral/download/stabilita_moralnych_usudkov_v_case.pdf
Ohlas:[4] ADAMÍK ŠIMEGOVÁ, Miroslava. Diagnostika šikanovania a morálne mechanizmy aktérov šikanovania v školskom prostredí. In Dobro a zlo, alebo o morálke I : psychologické a filozofické aspekty morálky v edukácii : (zborník vedeckých štúdií) [CD-ROM]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, s. 99. ISBN 978-80-557-0538-5.
Ohlas:[3] KALISKÁ, L., KALISKÝ, J. Morálne usudzovanie merané testom DIT u stredoškolákov (vo vzťahu k pohlaviu, veku a vierovyznaniu). In Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově, ISSN 0031-3815. 2014, roč. 64, č. 1, s. 403.
Ohlas:[1] BRESTOVANSKY, M., KUSY, P., ADAMKOVIC, M. Factor analysis of the Test of prosocial moral reasoning in 11-12 years old students. In Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi, ISSN 0009-062X. 2016, vol. 60, no. 5, s. 455-467.