Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFH
Autor:Zahatňanská Mária (45%)
Autor:Poráčová Janka (30%)
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (25%)
Názov:Selected human biometrics characteristics - voice, speech, gait
Zdroj:Identification ways of individuals, groups and species : international scientific symposium : abstract book, 9th-10th December, 2011, Komarno
Vydavateľské údaje:Komárno : Katedra biológie, Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho v Komárne, 2011
Lokácia:S. 27
ISBN:978-80-8122-022-7