Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Podhájecká Mária (100%)
Názov:Poznawanie swiata za pomoca gier edukacyjnych
Vydavateľské údaje:Siedlce : Elpil - Jaroslaw Pilich, 2011
Rozsah:263 s.
ISBN:97883-934036-0-8
Ohlas:[3] JAGIELLO, Ewa. Nauczyciel doskonalacy myslenie matematyczne u dzieci. In Kompetencje wspólczesnego nauczyciela. Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2012, s. 247. ISBN 978-83-934036-8-4.
Ohlas:[3] KLIM-KLIMASZEWSKA, Anna. Methods developing creative activity of nursery school children. In EDULAERN 12 : conference proceedings : 4th international conference on education and new learning technologies. Barcelona : International association of technology, 2012, s. 3899. ISBN 978-84-695-3491-5.
Ohlas:[3] KLIM-KLIMASZEWSKA, Anna. Methods developing creative activity of nursery school children. In Sovremennoje obrazovanije: gumanizacija i gumanitarizacija kak beduščije tendenciji : materialy meždunarodnoj naučno-prakičeskoj konferenciji ... časť 1. Moskva : Izdateľstvo "Prometej", 2012, s. 158. ISBN 978-5-7042-2300-9.
Ohlas:[5] JAGIELLO, Ewa. Cognition of the world through didactic games. In Journal of preschool and elementary school education, ISSN 2084-7998. 2012, vol. 1, no. 1, s. 123-126.
Ohlas:[4] JAGIELLO, E., FIJALKOWSKA, A. Kompetencje dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie matematyki. In Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou ... [CD-ROM]. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2012, s. 68. ISBN 978-80-555-0664-7.
Ohlas:[3] KLIM-KLIMASZEWSKA, L. Metody pracy z dzieskiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajeciach terapeutycznych w przedszkolu. In Inkluzja, terapia, wspieranie rozwoju jako problemy wspólczesnej edukacji=Inclusion, therapy, development support as the problems of contemporary eduacation. Nowy Sacz : Panstwowa Wysza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu, 2014, s. 372. ISBN 978-83-62550-47-0.
Ohlas:[4] ORDON, U., PIWOWARSKA, E. Zajecia techniczne, plastyczne i komputerowe w edukacji elementarnej. In Aktuálne otázky prírodovedno-technických predmetov a prierezových tém v primárnej edukácii : zborník príspevkov z medzinárodnej online konferencie konanej v dňoch 23.-25.10.2013 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 cit. 2018-03-13[], s. 276. ISBN 978-80-555-0994-5. Dostupný na internete <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kancir1/subor/Ordon_Piwowarska.pdf>
Ohlas:[3] JAGIELLO, E., KLIM-KLIMASZEWSKA, A. How to optimaze the teaching of mathematics of young children?. In Edukacja dla bezpieczenstwa, ISSN 1899-3524. 2014, roč. 7, č. 3, s. 183.
Ohlas:[3] KLIM-KLIMASZEWSKA, A., JAGIELLO, E. Osuščestvlenie osnovnoj učebnoj programmy doškoľnogo vospitanija pebenka s osobymi obrazovateľnymi potrebnostjami. In Spirituality of a personality: Methodology, theory and practice, ISSN 2220-6310. 2013, no. 2(55), s. 96.