Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFB
Autor:Tirpák Peter (100%)
Názov:Význam pôsobenia Cirkvi v štáte v nových podmienkach EU
Zdroj:Legislatívne orgány Európskej únie a občania SR : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 30.5.2011 v Košiciach
Vydavateľské údaje:Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011
Lokácia:S. 95-104
ISBN:978-80-7097-905-1
Ohlas:[4] KRUNKOVÁ, Alena et al. Európsky parlament, Rada Európskej únie a Národná rada Slovenskej republiky. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, 2011, s. 29. ISBN 978-80-7097-917-4.
Ohlas:[3] KRUNKOVÁ, Alena. Tendenčné míľniky hlavných rozhodovacích orgánov Európskej únie. In Právní rozpravy 2013. 1. vyd. Hradec Králové : Magnanimitas, 2013, s. 125. ISBN 978-80-905243-5-4.