Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Tomková Blanka (100%)
Názov:Elektronický kurz "Tvorba počiatočných matematických predstáv"
Zdroj:Tvořivost v počátečním vyučování matematiky : vědecká konference s mezinárodní účastí věnovaná matematického vzdělávání v primární škole
Vydavateľské údaje:Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011
Lokácia:S. 224-227
ISBN:978-80-7043-992-0
Ohlas:[4] MOKRIŠ, Marek. Význam elektronickej podpory matematického vzdelávania v profesijnej príprave budúcich učiteľov elementaristov - tretia časť. In Teoretická a edukačná transformácia matematického vzdelávania 2011 : zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2011, s. 108. ISBN 978-80-552-0604-2.
Ohlas:[3] PRÍDAVKOVÁ, Alena. Models of the notion of a function in primary school. In International conference Presentation of Mathematics `11 : proceedings. Liberec : Technical University of Liberec, 2011, s. 248. ISBN 978-80-7372-773-4.
Ohlas:[4] SCHOLTZOVÁ, I., MOKRIŠ, M. Geometria v pregraduálnej príprave učiteľov - elementaristov. In Nové trendy výučby stereometrie v príprave budúcich učiteľov matematiky : zborník príspevkov z vedeckého seminára organizovaného Katedrou matematiky dňa 4. novembra 2011. Nitra : FPV UKF v Nitre, 2012, s. 35. ISBN 978-80-558-0047-9.