Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011100615063266
Kategória:N/A
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Slovenská historická próza medzivojnového obdobia. Martin Kukučín, Ladislav Nádaši Jégé, Martin Rázus : kandidátska dizertačná práca
Vydavateľské údaje:Prešov : UPJŠ, 1983
Rozsah:201 s.
Ohlas:[4] HLAVATÁ, Renáta 2011. Fenomén historizmu v myslení o literatúre. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s. 148. ISBN 978-80-8094-871-9.
Ohlas:[4] HLAVATÁ, Renáta 2013. Dobrodružný román Jozefa Ignáca Bajzu a jeho jazykovo-historické kontexty. In Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte . Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013, s. 127. ISBN 978-80-89489-14-5.