Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kendra Milan (100%)
Názov:Výrazové a významové aspekty groteskného (Balla: De la Cruz)
Zdroj:K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 II : zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára konaného v dňoch 22.-23. mája 2006 v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2007
Lokácia:S. 228-237
ISBN:978-808068-707-6
Ohlas:[4] SOUČKOVÁ, Marta. P(r)ózy po roku 1989. Bratislava : Ars Poetica, 2009, s. 230. ISBN 978-80-89283-28-6.