Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Zajacová Lucia (100%)
Názov:Eliminácia sociálno-patologických javov u rómskych detí a mládeže v pastoračných centrách na východnom Slovensku
Zdroj:Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 22. a 23. februára 2011 v Malackách
Vydavateľské údaje:Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011
Lokácia:S. 97-103
ISBN:978-80-223-2994-1