Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Spáčilová Stanislava (100%)
Názov:Formovanie komunikačného registra v rolových hrách detí : dizertačná práca
Vydavateľské údaje:Prešov : [s.n.], 2008
Ohlas:[4] KESSELOVÁ, Jana. O zmysle vyučovania slovenčiny v súčasnej škole. In Slovo o slove [15] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2009, s. 157. ISBN 978-80-8068-972-8.