Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Sabol Ján (25%)
Autor:Zimmermann Július (25%)
Autor:Bónová Iveta (25%)
Autor:Rusnák Juraj (25%)
Názov:K zvukovej štruktúre verša Šafárikovej básnickej zbierky "Tatranská múza s lýrou slovanskou"
Zdroj:Pavol Jozef Šafárik a slavistika : zborník príspevkov z vedeckej konferencie a dokumentov z osláv 200. výročia narodenia P.J. Šafárika
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta UPJŠ, 1996
Lokácia:S. 141-145
ISBN:80-88722-22-5
Ohlas:[5] POSPÍŠIL, Ivo. P.J. Šafařík a slavistika. In Opera Slavica : slavistické rozhledy, ISSN 1211-7676. 1997, roč. 7, č. 3, s. 38-40.