Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Vasiľová Darina (100%)
Názov:Kornel Milan Stodola - politik a vedúci predstaviteľ podnikateľských kruhov na Slovensku v medzivojnovom období : (príspevok k štúdiu na prešovskom kolegiálnom gymnáziu v roku 1882)
Zdroj:Prešovské kolegiálne gymnázium v historickom kontexte rokov 1804 - 1918 [elektronický zdroj] : (história, osobnosti, konfesionálny, spoločenský a kultúrny aspekt) I. : zborník elektronických verzií príspekov na DVD
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010
Lokácia:S. 62-80
ISBN:978-80-7165-823-8