Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tomčíková Ľuba (100%)
Názov:Vplyv hospodárskej krízy na vývoj nezamestnanosti na Slovensku
Zdroj:Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji [elektronický zdroj] : sborník z konference
Vydavateľské údaje:Ostrava : KEY Publishing, 2010
Lokácia:S. 94-98
ISBN:978-80-7418-093-4
Ohlas:[4] VAVREK, R., BEDNÁROVÁ, Ľ., JUSKOVÁ, M. Využitie korelačnej analýzy pri hodnotení súvislostí medzi vybranými makroekonomickými ukazovateľmi. In Zborník vedeckých prác Katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2015 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015 [cit. 2016-05-19], s. 147. ISBN 978-80-555-1351-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kotulic22>