Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tirpák Peter (100%)
Názov:Výchovné prostredie a jeho vplyv na medzigeneračný dialóg podľa dokumentov Magistéria Cirkvi
Zdroj:Kvalita života a ľudské práva v prosociálnej spoločnosti [elektronický zdroj] : zborník z konferencie z medzinárodnou účasťou
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011
Lokácia:S. 151-160
ISBN:978-80-555-0343-1
Ohlas:[3] KRUNKOVÁ, Alena. K niektorým otázkam ľudských práv a slobôd v kontexte Charty základných práv a slobôd Európskej únie. In GRANT journal, ISSN 1805-062X. 2015, vol. 4, no. 1, s. 66.
Ohlas:[3] DOBROVIČOVÁ, G., KRUNKOVÁ, A., FARKAŠOVÁ, S. et al. Innovations in security policy stemming from cybersecurity act in the Slovak Republic in relation to selected public administration bodies. In Ad Alta : journal of interdisciplinary research [online], ISSN 2464-6733. 2020 [cit. 2020-09-02], vol. 10, no. 01, s. 147, 149. Dostupný na internete <http://www.magnanimitas.cz/10-01>