Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Zahatňanská Mária (100%)
Názov:Možnosti rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov využívaním inovačných metód vo výučbe
Zdroj:Integrácia teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
Vydavateľské údaje:Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010
Lokácia:S. 408-412
ISBN:978-80-7097-843-6