Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFB
Autor:Tirpák Peter (100%)
Názov:Katechéza detí a ich výchova vo viere ako predpoklad zdravého rozvoja spoločnosti
Zdroj:Možnosti výchovy v súčasných podmienkach kultúry : zborník zo sympózia
Vydavateľské údaje:Žilina : Inštitút Communio, 2010
Lokácia:S. 68-79
ISBN:978-80-970613-1-9
Ohlas:[4] PAĽA, Gabriel. Masmédiá v službe a tvorbe univerzálneho spoločenstva. In Sacrum a príroda : od inter sanctos k Laudato si`. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 159. ISBN 978-80-555-1615-8.