Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Matušíková Daniela (100%)
Názov:Podpora regiónu cestovným ruchom
Zdroj:Nové trendy v marketingu : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie
Vydavateľské údaje:Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2007
ISBN:978-80-89220-55-7
Ohlas:[3] ŠENKOVÁ, Anna. Analýza vývoja ubytovacích kapacít v Prešovskom samosprávnom kraji v rokoch 1999-2008. In Journal of tourism, hospitality and commerce : vědecko-odborný recenzovaný časopis, ISSN 1804-3836. 2010, vol. 1, no. 1, s. 53.