Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Liberko Igor (100%)
Názov:Marketing a podnikanie
Vydavateľské údaje:Košice : VŠT, 1990
Ohlas:[4] ŠEBO, D., TURISOVÁ, R., FEDORČÁKOVÁ, M. Marketingové stretégie podnikov. Košice : TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2009, s. 110. ISBN 978-80-553-0386-4.