Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Tulenková Mária (100%)
Názov:Prírodoveda v diele J.A. Komenského
Zdroj:Prírodné vedy. Roč. 26 : biológia - geografia
Vydavateľské údaje:Košice : Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Pedagogická fakulta v Prešove, 1995
Lokácia:S. 91-96
ISBN:80-88697-19-0