Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Literatúra a veda na prelome storočí
Zdroj:Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury
Lokácia:Roč. 15 (20), č. 3 (2010), s. 3-7
ISSN:1211-3484