Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Jurková Jana (100%)
Názov:Vybrané aspekty financovania vysokého školstva na Slovensku
Zdroj:Semafor 2007. Ekonomika firiem 2007 [elektronický zdroj] : (zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie)
Vydavateľské údaje:Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2007
Lokácia:S. 265-274
ISBN:978-80-225-2482-7
URL:http://semafor.euke.sk/zbornik2007/zbornik.html
Ohlas:[4] ŠEBOVÁ, Miriam. Financovanie vysokých škôl na Slovensku. In Úloha univerzít v regionálnom rozvoji : (recenzovaný zborník z vedeckej konferencie). Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2009, s. 199. ISBN 978-80-7097-791-0.