Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFA
Autor:Tirpák Peter (100%)
Názov:Krása prírody v kontexte výchovy (ekoetiky) a katechézy zameranej na človeka
Zdroj:Ogród Pana : XVIII miedzynarodowe seminarium Sacrum i przyroda
Vydavateľské údaje:Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla II w Krakowie, 2010
Lokácia:S. [95]-106
ISBN:978-83-7438-254-0
Ohlas:[3] ZASTAWNIK, E. Sacrum i przyroda. In Vitaacademica : biulytyn informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla II, ISSN 1642-2244. 2010, no. 6 (60), s. 15.
Ohlas:[4] PETRO, M., LIPTÁKOVÁ, V. Ekologická výchova a vybrané kapitoly z environmentalistiky pre teológov. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2011, s. 141. ISBN 978-80-555-0458-2.
Ohlas:[3] PETRO, Marek. Starostlivosť Katolíckej Cirkvi na Slovensku o životné prostredie. In Czlowiek w Ogrodzie Pana : XX Miedzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda. Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie, 2012, s. 68. ISBN 978-83-60377-23-5.
Ohlas:[4] PETRO, Marek. Diverzita turistiky a ekoturistiky a ich vplyv na morálny profil človeka. In Ekoturistika : XXI. medzinárodná vedecká konferencia Sacrum a príroda. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013, s. 35. ISBN 978-80-555-0855-9.
Ohlas:[4] PAĽA, Gabriel. Mediálna prezentácia náboženského turizmu. In Náboženský turizmus-cesta k Bohu a človeku. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2019, s. 23. ISBN 978-80-555-2190-9.