Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Junger Ján (100%)
Názov:Cesta k zdraviu
Zdroj:Šport pre všetkých
Lokácia:č. 16 (1996), s. 19-25
Ohlas:[4] BENDÍKOVÁ, Elena. Význam pohybovej aktivity v spôsobe života senioriek. In Telesná výchova a šport : časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport a Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ISSN 1335-2245. 2010, roč. 20, č. 4, s. 15.