Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:K poetike (prozaickej) postavy v autorskej stratégii
Zdroj:Slavica Litteraria : řada X
Lokácia:Roč. 13, č. 1-2 (2010), s. [23]-32
ISBN:978-80-210-5357-1
ISSN:1212-1509