Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Genéza a funkcia mravných hodnôt v slovenskom literárnom klasicizme
Zdroj:Etika na Slovensku (a v Európe) v 17.-18. storočí
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010
Lokácia:S. 121-130
ISBN:978-80-555-0265-6
Ohlas:[4] BILASOVÁ, Viera. Étos, dejiny, súčasnosť. [1. vyd.]. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2012, s. 197. ISBN 978-80-555-0611-1.
Ohlas:[4] GLUCHMAN, Vasil. Idey humanizmu v dejinách etiky na Slovensku. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 206. ISBN 978-80-555-0896-2.