Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Zadarko Emilian (28%)
Autor:Junger Ján (45%)
Autor:Barabasz Zbigniew (28%)
Názov:Physical activity and health of the students from Carphatian Euroregion
Vydavateľské údaje:Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010
Rozsah:90 s.
ISBN:978-83-89295-58-X
Ohlas:[4] PALANSKÁ, Andrea. História večerného behu v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu, 2012, s. 91. ISBN 978-80-555-0538-1.
Ohlas:[4] BEBČÁKOVÁ, Z., BEBČÁKOVÁ, V., DURKÁČ, P. Pohybová aktivita študentov gymnázia v Žiline. In Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakuta športu, 2012, s. 36. ISBN 978-80-555-0617-3.