Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Suhányi Ladislav (100%)
Názov:Emisné kvóty ako nástroj znižovania emisií vypúšťaných do ovzdušia a obchodovanie s nimi
Zdroj:Národná a regionálna ekonomika VII [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z konferencie, 1.-3. október 2008,Učebno-výcvikové zariadenie TU Herľany
Vydavateľské údaje:Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity, 2008
Lokácia:S. 844-850
ISBN:978-80-553-0084-9
URL:http://www3.ekf.tuke.sk/konfera2008/zbornik/sk/index.htm
Ohlas:[4] SUHÁNYIOVÁ, A., FABIAN, Š. Podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov v teórii a praxi účtovníka a finančného manažéra. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 413. ISBN 978-80-555-0278-6.
Ohlas:[1] PLCHOVÁ, Jana. Environmental protection in the Slovak republic: economic aspects. In Business and management 2012 : 7th international scientific conference [CD-ROM]. Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2012, s. 464. ISBN 978-609-457-116-9.
Ohlas:[1] GOLEJ, J., PANIK, M. Instruments for reducing carbon dioxide in the slovak residential sector. In SGEM 2015 conference proceedings : Ecology, economics, education and legislation. Sofia : STEF92 Technology, 2015, s. 363-370. ISBN 978-619-7105-41-4.
Ohlas:[1] GOLEJ, J., PANIK, M. Social issues of housing and its environmental-economic aspects in Slovak republic. In SGEM 2014 conference proceedings : Ecology, economics, education and legislation. Sofia : STEF92 Technology, 2014, s. 377-384. ISBN 978-619-7105-19-3.