Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tomková Blanka (100%)
Názov:Prírodovedné vzdelávanie učiteľov elementaristov - pohľad fyzikálny
Zdroj:Integrácia teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
Vydavateľské údaje:Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010
Lokácia:S. 163-166
ISBN:978-80-7097-843-6
Ohlas:[3] SCHOLTZOVÁ, I., SEKELSKÁ, K. Matematika a prírodoveda v primárnom vzdelávaní na Slovensku. In Matematyka w przyrodzie - matematyka i przyroda w ksztalceniu powszechnym. Nowy Sacz : Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Nowym Saczu, 2011, s. 131. ISBN 978-83-63196-04-2.
Ohlas:[3] PRÍDAVKOVÁ, Alena. Matematické úlohy s prírodovedným námetom v primárnej škole. In Matematyka w przyrodzie - matematyka i przyroda w ksztalceniu powszechnym. Nowy Sacz : Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Nowym Saczu, 2011, s. 114. ISBN 978-83-63196-04-2.