Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tomková Blanka (100%)
Názov:Analýza riešení matematických úloh jednej súťaže
Zdroj:Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IV : zborník z II. medzinárodnej vedeckej konferencie
Vydavateľské údaje:Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2010
Lokácia:S. 275-281
ISBN:978-80-8084-617-6
Ohlas:[4] VAŠUTOVÁ, Anna. Vplyv školskej edukácie na rozvíjanie matematického nadania žiaka 1. ročníka primárnej školy. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012 [cit. 2013-04-19]. ISBN 978-80-555-0654-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Vasutova1>