Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tomčíková Monika (50%)
Autor:Krúpová Ivana (50%)
Názov:Riadenie ľudských zdrojov v medzinárodných podnikoch
Zdroj:EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, 20.-21. máj 2010, Mojmírovce
Vydavateľské údaje:Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2010
Lokácia:S. 258-265
ISBN:978-80-225-2972-3
Ohlas:[4] ČVERHOVÁ, Daniela. Using total rewards - the road to attract and retain employees. In Management 2010. (Part I.) : knowledge and management in times of crisis and ensuing development. Prešov : University of Prešov in Prešov, 2010, p. 241. ISBN 978-80-555-0257-1.