Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011011414013051
Kategória:N/A
Autor:Vizdal Marián (100%)
Názov:K problematike neskoroneolitického vývoja na Východoslovenskej nížine
Zdroj:Východoslovenský pravek V
Vydavateľské údaje:Nitra : Archeologický ústav SAV, 1998
Lokácia:S. 91-104
Ohlas:[4] ATTRESOVÁ, Mária 2009. Analýza keramického materiálu z vybraných neskoroneolitických lokalít Zemplína. In Východoslovenský pravek IX. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2009, s. 19. ISBN 978-80-89315-20-8.
Ohlas:[3] ATTRESOVÁ, Mária 2011. Vývoj na území Zemplína v závere neolitu. In Moravskoslezská škola doktorských studií : seminář 2. Brno : Masarykova univerzita, 2011, s. 15. ISBN 978-80-210-5671-8.
Ohlas:[1] GRADZINSKI, M., HERCMAN, H., NOWAK, M. et al. 2007. Age of black coloured laminae within speleothems from Domica cave and its significance for dating of prehistoric human settlement. In Geochronometria, ISSN 1733-8387. 2007, vol. 28, s. 39-45.