Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Vilček Jozef (100%)
Názov:Optimalizácia rastlinnej výroby v rôznych agroekologických podmienkach Slovenska
Zdroj:Poľnohospodárstvo
Lokácia:Roč. 41, č. 4 (1995), s. 287-297
Ohlas:[4] DŽATKO, Michal. Od mapovania a hodnotenia pôd k udržateľným sústavám využívania a ochrany krajiny. In Naša pôda naša istota. Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratilslave, 2010, s. 36. ISBN 978-80-89128-71-6.
Ohlas:[4] JENČOVÁ, S., LITAVEC, T. Analýza pôdy ako prírodného zdroja a návrh na jej využitie implementáciou finančných metrík. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 129. ISBN 978-80-8165-069-7.