Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Podhájecká Mária (100%)
Názov:Aktuálnosť Komenského informatória pre predškolskú výchovu
Zdroj:J. A. Komenský a tvorivá škola : zborník z vedeckej konferencie
Vydavateľské údaje:Košice : Pedagogická fakulta v Prešove UPJŠ v Košiciach, 1995
Lokácia:S. 102-107
ISBN:80-88697-20-4
Ohlas:[4] KMEŤ, P., ČERNOTOVÁ, M. Život a dielo Jána Ámosa Komenského. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010, s. 96. ISBN 978-80-555-0161-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FHPV/Kmet1/index.html>
Ohlas:[4] BELÁSOVÁ, Ľudmila. Ponímanie hry v diele Jána Amosa Komenského. In Hra v predprimárnej edukácii : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2011, s. 123. ISBN 978-80-555-0467-4.
Ohlas:[4] BELÁSOVÁ, Ľudmila. Elementárna gramotnosť : história a súčasnosť. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 80. ISBN 978-80-555-0799-6.
Ohlas:[4] KIKUŠOVÁ, S., OSAĎAN, R. Informatórium školy materskej a jeho didaktický obraz pre súčasnosť. In Jan Amos Komenský a súčasná predškolská a elementárna edukácia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 420. výročia narodenia Jana Amosa Komenského ... Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 178. ISBN 978-80-555-1023-1.
Ohlas:[4] BELÁSOVÁ, Ľudmila. Inšpiratívne prvky Komenského didaktiky elementárneho čítania a písania pre súčasnú výučbu. In Jan Amos Komenský a súčasná predškolská a elementárna edukácia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 420. výročia narodenia Jana Amosa Komenského ... Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 92. ISBN 978-80-555-1023-1.