Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Boržíková Iveta (100%)
Názov:Netradičné pohybové činnosti v telovýchovnom procese žiakov v mladšom školskom veku
Zdroj:Nové smery orientácie pohybovej a športovej činnosti detí a mládeže : 2. medzinárodná vedecká konferencia : zborník
Vydavateľské údaje:Bratislava : Spoločnosť pre telovýchovu a šport, 1996
Lokácia:S. 157-161
ISBN:80-8050-051-7
Ohlas:[3] LAFKO, V., PAUČÍR, Ľ., KLAČEK, T. Zaradenie menej známych hier v tématických celkoch telesnej výchovy základných škôl. In Sport a kvalita života 2009 = Sport and quality of life 2009 : mezinárodní vědecká konference : sborník příspěvků [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5006-8.