Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Suhányi Ladislav (50%)
Autor:Želinský Tomáš (50%)
Názov:Úvod do podnikania a účtovníctvo malých podnikateľov
Vydavateľské údaje:Košice : Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2008
Rozsah:119 s.
ISBN:978-80-553-0118-1
Ohlas:[3] JENČOVÁ, S., SUHÁNYIOVÁ, A. Aplikácia účtovných zásad vo finančnom účtovníctve. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi : mezinárodní vědecká konference, Olomouc 8.-9.9.2010. Olomouc : Societas Scientiarum Olomoucensis II., 2010, s. 149. ISBN 978-80-904477-5-2.
Ohlas:[4] SUHÁNYIOVÁ, A., FABIAN, Š. Podvojné účtovníctvo podnikateľských subjektov v teórii a praxi účtovníka a finančného manažéra. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 413. ISBN 978-80-555-0278-6.
Ohlas:[4] SUHÁNYIOVÁ, Alžbeta. Analytický pohľad na medzinárodné účtovné systémy a ich komparácia. In Verejná správa a spoločnosť, ISSN 1335-7182. 2010, roč. 11, č. 2, s. 72.
Ohlas:[4] JUSKOVÁ, Mária. Úvod do podvojného účtovníctva pre finančných manažérov : praktikum. 1. vyd. Prešov : Bookman, s.r.o., 2012. ISBN 978-80-89568-11-6.
Ohlas:[3] SUHÁNYI, E., KOREČKO, J., VRAVEC, J. Az éves beszámoló szabályozása és az éves beszámoló könyvvizsgálati kötelezettségének elemzése. In Tudományos mozaik. 9. kötet : második rész. Kalocsa : Tomori Pál Főiskola, 2012, s. 75. ISBN 978-963-88162-1-6.
Ohlas:[3] SUHÁNYI, E., HORVÁTHOVÁ, J. Quo vadis, ÁFA?. In Tudományos mozaik. 9. kötet : második rész. Kalocsa : Tomori Pál Főiskola, 2012, s. 66. ISBN 978-963-88162-1-6.
Ohlas:[4] SUHÁNYIOVÁ, A., HORVÁTHOVÁ, J., MOKRIŠOVÁ, M. et al. Analýza miezd, odvodov a daňového zaťaženia zamestnancov. In Vedecký obzor=Scientific horizont : vedecký časopis Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, ISSN 1337-9054. 2013, roč. 5, č. 1, s. 69.