Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Jurková Jana (100%)
Názov:Vybrané aspekty konkurencieschopnosti regiónov Slovenskej republiky
Zdroj:Regio 2007 - Konkurencieschonost podniků, měst a regionů
Vydavateľské údaje:Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007
Lokácia:S. 200-205
ISBN:978-80554-0013-6
Ohlas:[3] BIRKNEROVÁ, Z., LITAVCOVÁ, E. Motivácia k výkonu ako predpoklad zvyšovania konkurencieschopnosti podniku. In Journal of Competitiveness : odborný vědecký časopis z oblasti managementu a ekonomiky, ISSN 1804-1728. 2010, č. 1, s. 19.