Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Horváthová Miriam (100%)
Názov:Marketing a samospráva. Prečo vstúpil marketing do samosprávy?
Zdroj:Verejná správa a spoločnosť
Lokácia:Roč. 8, č. 1 (2007), s. 75-82
ISSN:1335-7182
Ohlas:[4] JURKOVÁ, J., FERENCOVÁ, M. Marketingový manažment (vybrané kapitoly, aspekty a pohľady). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 142. ISBN 978-80-555-0237-3.